Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Poplatky

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě,

či bank. převodem na účet obce

 u České spořitelny,číslo účtu:1766817369/0800

nebo Komerční banka č.ú.:107-951600247/0100

odpady :  variabilní symbol:1340+ čp. domu      

voda    :    variabilní symbol 2310+ čp. domu

pes       :   variabilní symbol 1341+ čp. domu      

stočné :    variabilní symbol  2321+čp. domu

dřevo  :    variabilní symbol 1032+ čp. domu      

doprava:  variabilní symbol 3639+ čp. domu

hrob.místo:  variabilní symbol 3632

    Konstantní symbol : 0008

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Krizové řízení a dobrovolní hasiči

 

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.

Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti a orgány obcí.

Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření ke zdolávání krizových situací.

Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí zajišťuje úkoly krizového řízení Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a pracoviště krizového řízení MěÚ Val. Meziříčí pro celý mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko. V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města Val. Meziříčí. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být nasazena i Armáda ČR. Pracoviště krizového řízení plánovitě a dlouhodobě zapojuje do přípravy na mimořádné události také humanitární a dobrovolnické organizace: ČČK, ADRA – Komunitní intervenční psychosociální tým, Charitu, Diakonii, sbory dobrovolných hasičů a Záchrannou brigádu kynologů Zlínského kraje.

 

Když zazní siréna

Kapesní průvodce pro mimořádné situace

Příručka pro obyvatelstvo

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla   

https://www.valasskemezirici.cz/tisnova-volani-a-dulezita-telefonni-cisla/ds-1568

Ochrana před povodněmi    

https://www.valasskemezirici.cz/ochrana-pred-povodnemi/d-7723                            

Aktuální informace o stavu na tocích a nádržích :  http://www.pmo.cz/

Český hydrometeorologický ústav    

http://www.chmi.cz/portal/dt? portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home

Štěstí přeje připraveným - instruktážní video 

https://www.valasskemezirici.cz/stesti-preje-pripravenym-instruktazni-videa/d-7724

Vysoušení po povodni     
                             
https://www.valasskemezirici.cz/vysouseni-po-povodnich/d-7725

Zajištění nouzových zdrojů dod. el.energie  

https://www.valasskemezirici.cz/zajisteni-nouzovych-zdroju-pri-vypadku-dodavek-elektricke-energie/d-7726/p1=17576        

Odkazy na www stránky Krizového řízení  

https://www.valasskemezirici.cz/krizove-rizeni/ds-1349

Pálení klestí ve Zlínském kraji                       

http://www.valasskemezirici.cz/paleni-klesti-ve-zlinskem-kraji/ds-2151/archiv=0